Ahad, 8 Januari 2017

Wasatiyyah Islam – Antara Liberalisme & Konservatisme di MalaysiaPenulis: Mohammad Kamil B. Hj. Ab. Majid
Penerbit: Pekan Ilmu, 2012

Pertamanya saya ingin mengupas berkenaan dengan konsep buku dan juga susun atur. Buku ini saya kira berkonsepkan ilmiah, dan kadang kala terlalu ilmiah dan tidak berapa sesuai dengan pembacaan awam. Susunan ayat dipenuhi dengan perkataan jargon yang kadang kala tidak di definisikan dan tidak difahami oleh audiens. Jika kita membaca bab dua pula, kita akan dapati ia dipersembahkan dalam bentuk point, dan ada point mempunyai sub-point, dan sub-point pula mempunyai sub-sub-point. Ini menyebabkan pembacaan begitu sukar untuk menjadi satu gagasan kefahaman yang bersambung.

Kemudian proses penerbitan juga dilakukan dengan tergesa-gesa. Proses proofreading dan editing mungkin tidak dilakukan atau mungkin dilakukan dengan tidak teliti. Hasilnya naskah akhir dipenuhi dengan pelbagai kesalahan ejaan. Lebih kritikal saya kira sebagai contoh, pada muka surat 66 dan 67 terdapat perkataan dalam kurungan (masukkan hadis ibadat / contoh). Ini merupakan perkara yang tidak sepatutnya ada dalam manuskrip yang sudah diterbitkan!

Kemudian pada bab-bab seterusnya ada yang ditulis sebahagian nya dalam bahasa Indonesia. Perkara ini lebih menjadikan buku ini apabila dibaca, sangat berceramuk. Walaupun mungkin penulisan ini merupakan gabungan penulis-penulis, seharusnya dari sudut bahasa ia diharmonikan, dan dipilih satu bahasa. Saya rasa cukup sebanyak ini kritikan berkenaan dengan teknikaliti buku ini, saya ingin berbicara berkenaan dengan idea dan isi buku.

Saya merasakan bahawa buku ini mempunyai isi yang baik. Pada bab-bab seterusnya apabila ia ditulis dengan garapan pada perenggan dan bukan dalam bentuk point, ia sangat memudahkan pembacaan dan pemahaman terhadap isi. Saya petik beberapa isi yang saya kira relevan untuk dibincangkan.

Apabila membicarakan konsep wasatiyyah (pg. 55), buku ini mengetengahkan  bahawa Islam mementingkan kepentingan bermasyarakat (societal). Perkara yang dilakukan bersama dinilai lebih baik dalam Islam, sebagai contoh solat diganjari lebih besar apabila dilakukan berjemaah. Perkara ini antara topik yang perlu diperhatikan apabila kita melihat perjuangan yang ditaja oleh barat berkenaan dengan kebebasan individu atau human right. Adakah kebebasan yang diperjuangkan itu baik meskipun apabila ia merosakkan apabila dilihat dalam sudut pandang kemasyarakatan?

Berkenaan soal hudud, pendekatan wasatiyyah seharusnya tidak hanya memfokuskan kepada perlaksanaan hukuman sahaja (pg. 67). Kefahaman berkenaan hukum itu juga penting bagi mengharmonikan nya dalam opinion masyarakat. Usaha untuk menerangkan nya dengan baik perlu dilaksanakan terlebih dahulu bagi menandingi opinion barat bahawa ia satu hukuman primitif dan kejam. Kita perlu menjawab kritikan media barat ini dengan rasional dan logikal, agar dapat diterima baik dan menjadi persepsi baik bagi masyarakat. Juga berkenaan prosedur dan tatacara perlaksanaan harus dihuraikan. 

Dalam konsep wasatiyyah juga beliau mengutarakan bahawa tidak semua perkara tradisi atau amalan lama itu perlu dianggap buruk dan out of date (pg. 91). Perkara-perkara yang merupakan kalam ulama silam dan bukan ketetapan qat’i boleh dinilai semula dengan kritis. Agar pengamalan Islam sentiasa segar dan seiring dengan peredaran zaman. Hal ini bertentangan dengan konsep barat yang membuang semua perkara tradisi sebagai tidak lagi berguna serta menghalang kemodenan.

Dalam membincangkan fahaman konservatif beliau menyatakan antara kelemahan fahaman ini adalah kurang menggunakan akal dan metologi ilmiah. Akal dianggap sebagai sumber sekunder yang tidak dapat menyaingi pendapat ulama silam (pg. 105).  Mereka membertahankan semua amalan warisan serta menentang semua agenda permodenan. Perkara ini bertentangan dengan konsep wasatiyyah, dimana ummat Islam seharusnya menerima kebaikan yang ada dalam arus kemodenan secara selektif dan di harmonikan dengan suasana setempat.

Penulis juga berpendapat bahawa demokrasi boleh diterima selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur’an dan Hadis. Beliau memetik kenyataan Yusuf Qardhawi yang menyatakan demokrasi adalah gambaran daripada agama Islam dan tidak bercanggah dengan Al-Qur’an dan Hadis (pg. 148).

Ketika membahaskan berkenaan dengan tokoh liberal di Mesir, pandangan Hassan Al-Masyat telah dipetik yang mengatakan liberal tidak bertentangan dengan Islam (pg. 175). Namun liberal yang dimaksudkan adalah berfikiran bebas, bukan liberal tanpa batasan acuan barat. Tokoh liberal di Mesir seperti Hamed Tahir menyeru agar perkara yang harus diperjuangkan dalam ummat Islam hari ini adalah isu-isu besar seperti keadilan, persamaan dan syura (pg. 191). Hamed Tahir merasakan bahawa Al-Azhar menghalang idea-idea pembaharuan ini. Akibatnya ummat masih membincangkan perkara-perkara kecil yang telah pun dibincangkan zaman-berzaman. Kesyumulan Islam seharusnya diperlihat dari segi praktik, mampu mengupas isu-isu realiti kehidupan, harus keluar dari sekadar menentukan halal dan haram, serta perkara-perkara furuiyyah.

Dalam kesimpulan buku ini, terdapat satu petikan yang menarik perhatian saya:

“Kelas professional Melayu baru yang dilahirkan melalui dasar permodenan dan DEB ini tidak menunjukkan paradigma pemikiran yang bersifat rasionalisme, objektivisme dan saintisme seperti yang diharapkan oleh Mahathirisme.” (pg. 289)

Saya tidak bersetuju dengan kesimpulan ini kerana ia merupakan generalisasi yang tidak berpijak di bumi nyata. Sekiranya kita lihat bidang industri hari ini golongan professional Melayu memainkan peranan yang sangat besar. Malahan kebanyakan GLC hari ini ditadbir oleh golongan professional Melayu. Ia adalah kesimpulan pra matang.


Secara keseluruhan buku ini dari segi teknikal dan editing merupakan buku yang amat menghampakan. Bermula dengan persembahan dalam bentuk point yang sangat mengelirukan, kesalahan ejaan yang begitu banyak, penggunaan istilah yang tidak konsisten, serta percampuran bahasa Melayu dan Indonesia yang menjadikan ia buku yang caca merba. Namun dari segi isi, terdapat perbahasan-perbahasan yang baik seperti perbahasan sejarah liberalisme di barat dalam bab 4. Saya berharap buku ini dapat diperbaiki sekiranya cetakan seterusnya ingin dilakukan.

Tiada ulasan: