Khamis, 11 September 2014

No God But GodJudul buku: No God But God - The Origins, Evolution and Future of Islam
Penulis: Reza Aslan
Penerbit: Arrow Books
Tahun: 2011

Penulisan dari penulis yang berketurunan Iran dan menetap di Amerika Syarikat ini saya kira merupakan satu penulisan yang baik. Ia banyak mempersoalkan semula beberapa isu kontroversi dalam Islam dari sudut pandang perdebatan akademik. Saya kira kita perlu bersikap terbuka dalam isu-isu ini dan berhujah dengan fakta dan tidak bermain dengan permainan kafir mengkafir atau permainan melabel, hujah akal perlu dipatahkan dengan akal saya kira.

Oleh itu, saya berpendapat buku ini elok dibaca oleh orang Islam yang sudah mempunyai kefahaman Islam yang sempurna. Antara isu yang dibangkitkan seperti hukuman kepada penzina dan fatwa kewajiban hijab, yang mana Reza Aslan berhujah bahawa arahan berhijab ini hanya dituju khas kepada isteri-isteri nabi dan bukan selainnya. Manakala kajian-kajian beliau berkenaan seerah dan perkembangan awal Islam tidaklah membawa kepada naratif baru, tetapi berpegang kepada fahaman seerah mainstream ummat Islam.

Namun saya kagum dengan kebolehan penulis yang menghujahkan isu poligami Rasulullah secara adil dan jujur. Ia memberi gambaran yang jelas, dalam masa yang sama menolak pandangan-pandangan yang cuba memburukkan Islam seperti Nabi Muhammad seorang yang gila seks dan sebagainya. Dalam isu perkembangan agama Syiah juga, Reza Aslan pada pandangan saya memberikan satu analisa yang adil dan tepat dari sudut akademiknya. Ia memberi gambaran jelas bagaimana perpecahan pemahaman politik dalam masyarakat Islam akhirnya melahirkan ritual-ritual baru, dan berevolusi menjadi agama dan fahaman teologi yang baru.

Antara pemikiran yang dibawa oleh Reza Aslan adalah 'Tuhan itu satu, tetapi Islam tidak satu'. Hal ini kerana wujudnya banyak tafsiran dalam memahami teks Al-Qur'an dan Hadith. Beliau juga cenderung kepada fahaman bahawa 'Manusia lah yang mencipta undang-undang, bukan tuhan". Beliau berhujah sekalipun hukum itu dinyatakan dalam wahyu, ianya masih lagi terdedah kepada penafsiran manusia.

Perbahasan yang menarik minat saya adalah yang berkaitan dengan politik Islam. Reza Aslan berpendapat bahawa 'fungsi Ulama dalam demokrasi Islam bukan lah sebagai pemerintah, tetapi ulama berfungsi sebagai penjaga kepada moral sesebuah negara'. Beliau seolah-olah menolak model pemerintahan theocracy yang diamalkan oleh Iran. Namun pada pendapat saya, kajian beliau terhadap lanskap politik Islam tidak menyeluruh dan seolah-olah mengabaikan negara-negara Islam yang progressif seperti Turki dan Malaysia.

Saya tidak mencadangkan buku ini untuk bacaan umum, kerana pada perkiraan saya masyarakat umum kita masih kurang membaca dan tidak mempunyai kefahaman prinsip yang kuat serta mungkin ada sesetengah pemikiran dan perbahasan yang dibawa boleh mengelirukan. Tetapi kepada golongan pengkaji atau ahli agamawan, saya kira buku ini merupakan satu buku yang baik untuk menjana pemikiran dan melontarkan pandangan-pandangan hukum, selagi mana ia didalam ruang kajian ilmiah dan bukan bertujuan untuk mengkafirkan mana-mana pihak.


Penjelasan Di Sekitar Risalah Ta'alimOleh: Muhammad 'Abdullah Al-Khatib
Terjemahan: Mohd. Nizam bin Mohd. Ali
Penerbit: Dewan Pustaka Fajar 2008

"Bekerja dan tunggulah detik kemenangan dengan penuh penantian. Kepada Allah lah Yang Maha Berkuasa mengatur segala urusan sebelum dan selepasnya. Pada hari itu kelak kaum Mu'minin bergembira dengan pertolongan Allah kepada siapa yang Dia berikan. Dan Dia lah yang Maha Perkasa lagi Maha Penyayang"

Begitulah baris-baris akhir dalam Risalah Ta'lim yang dinukilkan oleh As-Syahid Imam Hasan Al-Banna.

Apa itu fikrah?

Pernah ketika didalam usrah kami seorang ahli bertanyakan soalan ini. Ketika itu saya juga berfikir apakah definisi terbaik yang boleh diberikan bagi fikrah Islam.

Dari sudut bahasa fikrah adalah pemikiran, secara simplistiknya Islam adalah satu cara hidup. Namun disana terdapat pelbagai pemikiran berkenaan dengan cara hidup ini, dan kadangkala terdapat perbezaan, yang jika tidak diurus boleh menimbulkan fitnah yang berpanjangan.

Oleh kerana merasakan pentingnya memurnikan kefahaman mengenai fikrah Islam ini Imam Hassan Al-Banna telah menulis satu risalah yang sangat berharga agar ummat Islam dapat mencapai kesatuan fikrah. Dengan kesatuan ini, ummat Islam dapat meninggalkan perpecahan, saling tuduh menuduh kafir antara satu sama lain, perdebatan yang tidak berkesudahan, perasaan saling membenci dan mampu membangunkan semula kegemilangan ummat.

Penjelasan Imam Hasan Al-Banna dalam isu takfir sangat jelas. Bagi saya ia merupakan satu prinsip yang paling tepat untuk dipegang bagi setiap Muslim, ia kekal relevan sehingga sekarang, di mana pada zaman ini terlalu banyak individu yang menggunakan takfir bagi mematikan hujjah atau pendirian selain mereka. Ia membawa kepada pemikiran statik dan tidak mencambahkan perbincangan sihat dan ilmiah. Namun, kita juga tidak seharusnya bersenang-senang dan mengabaikan individu yang secara jelas meninggalkan Islam. Pendekatan ini adalah paling sesuai terutamanya di zaman ini.
 
Risalah ini sangat berharga terutamanya kepada mana-mana manusia yang mengaku diri sebagai da'ei, ia memberi gambaran asas berkenaan pemikiran Islam sesuai dengan keperluan kontemporari. Risalah ini antara lain menyentuh kepentingan kefahaman yang sahih, keperluan kepada amal, bentuk-bentuk penyelewengan,  serta usaha untuk menyatukan kefahaman ummat Islam dan membendung perbuatan bid'ah.
 
Risalah ini juga mengumpulkan 10 rukun bai'ah yang perlu difahami oleh pekerja Islam. Rukun ini bertujuan untuk menjelaskan kepada setiap pendakwah, dakwah yang bagaimana yang perlu kita bawa dan bagaimana kita bersifat dengan dakwah ini. 10 rukun ini merangkumi:
  1.  Faham
  2. Ikhlas
  3. Amal
  4. Jihad
  5. Pengorbanan
  6. Ketaatan
  7. Thabat
  8. Tajarrud
  9. Ukhuwwah 
  10. Tsiqah
Bagi menjelaskan lagi pemahaman terhadap pemikiran ini, rukun pertama iaitu 'Faham' dihuraikan dengan lebih detail melalui Usul 20, yang merupakan kerangka/asas bagi membentuk aliran pemikiran Islam yang sama serta bertepatan dengan sunnah Rasulullah. Akhir sekali risalah ini, membincangkan beberapa masalah di dalam Fatwa Al-Manar, yang menyentuh isu-isu sensetif seperti ayat sifat, tawassul, pemahaman politik serta peringatan mengenai isu bid'ah.