Isnin, 10 Disember 2018

Mendemokrasikan intelektualisme


"Apabila berfikir menjadi suatu jenayah,
Hanya perlu mengambil tafsiran cendiakawan berjubah,

Ia suatu yang haram bagi awam,

Lalu keilmuan pun tenggelam karam.

Apabila mimpi digari,
Kemajuan apa yang boleh di cari,

Apabila idea dipenjara,

Bangsa mati penuh sengsara."

Puisi ini boleh di dapati di kulit belakang buku saya, namun tulisan ini bukanlah untuk tujuan promosi buku. Sekiranya anda sedang mencari bahan bacaan, saya cadangkan anda mencari buku-buku tulisan Chomsky. Sekadar mahu menjelaskan tulisan yang bersembunyi disebalik ayat abstrak.
Jika kita membaca discourse berkenaan social justice kita sering akan berjumpa dengan terma "class society", yang membawa maksud wujudnya sekumpulan elit yang berkuasa menentukan bagaimana manusia biasa lain hidup - rakyat kebanyakan. Kelas elit mempunyai kuasa ekonomi, politik, taraf sosial yang lebih tinggi, mereka menentukan polisi. Classical proletariat vs bourgeoisie.

Dalam kehidupan seharian kita juga, sama ada kita sedar atau tidak, kita mempunyai kelas elit intelektual. Yang menentukan bagaimana manusia lain berfikir. Mereka sering dipanggil expert, mempunyai autoriti untuk memberi definisi, dimana definisi berlawanan adalah salah, tidak tepat, kolot, anti-moden dan lain-lain.

Mungkin kalau dalam studi berkenaan orientalisme kita bercakap bagaimana kita memahami kebudayaan timur mengikut definisi dan analisa barat, begitu jugalah kita, sentiasa memerlukan kelas intelektual untuk memberi kita definisi berkenaan dengan aturan sosial, tatacara politik, susunan ekonomi dan lain-lain. Mereka meletakkan pagar sempadan pemikiran.

Saya teringat kata-kata ahli ekonomi di Cambridge, Ha-Joon Chang dalam syarahan beliau, beliau menyebut "95% of economics is common sense".

Kelas intelektual yang saya maksudkan bukanlah spesifik kepada ahli akademik atau agamawan, tetapi terbuka kepada mana-mana persona yang menutup ruang fikir, termasuk saya sendiri. Persepsi minda yang saya ingin bawakan adalah bukan untuk menolak golongan intelektual, tapi berani berfikir meskipun berlawanan dengan autoriti. Kerana sering kali kita menerima kesimpulan kerana kita tidak faham hujahan, kita terima dan berkata "dia betul, aku yang terlalu bodoh untuk faham".

Sebaliknya apa yang saya ingin bawa adalah kita mendengar hujahan baik dari orang yang bergelar intelektual atau tidak, dan berfikir sendiri kebenarannya, adakah ia masuk akal atau tidak. Bukan percaya buta orang dengan semua yang diberikan kepada kita hanya kerana dia mempunyai tag intelektual. Akal itu bukan milik eksklusif mana-mana kelas, ia adalah anugerah buat semua.

Untuk membina bangsa yang berjaya, ilmu tidak boleh bersifat eksklusif.
Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331)Sekiranya anda menerbitkan buku di Malaysia, anda boleh mendapatkan International Standard Book Numbering (ISBN) secara percuma. Antara syarat yang perlu dipenuhi apabila mendapat ISBN adalah menyerahkan 5 naskah buku ke Pusat Penyerahan Terbitan Negara di Perpustakaan Negara Malaysia. Serahan ini adalah wajib melalui Akta Penyerahan Bahan Perpustakaan 1986 (Akta 331).

Akta ini mewajibkan penerbit menyerahkan bahan yang diterbitkan dalam negara kepada Perpustakaan Negara Malaysia melalui Pusat Penyerahan Terbitan Negara. Bahan-bahan yang diterima ini dijadikan sebagai koleksi negara yang dapat mencerminkan warisan intelek, kesusasteraan, kebudayaan serta ilmu dan kebijaksanaan manusia yang terkumpul. Konsep penyerahan secara undang-undang telah diamalkan sejak dahulu lagi melalui Straits Settlements Book Ordinance 1886, FMS Book Enactment (F.M.S Cap 90) 1916, Preservation of Books Ordinance 1950 dan Akta Pemeliharaan Buku 1966.

Akta ini bertujuan:
1. Menyediakan bagi pemuliharaan dan penggunaan bahan perpustakaan yang diterbitkan di Malaysia.
2. Mewujudkan rekod bibliografi yang standard bagi bahan yang diterbitkan di Malaysia.
3. Menyelenggara rekod-rekod statistik bahan perpustakaan yang diterbitkan di Malaysia.


Bahan yang diterima dibawah Akta 331 ini akan disimpan di:
1. 1 naskah disimpan sebagai koleksi negara.
2. 2 naskah untuk Pusat Rujukan Malaysiana.
3. 2 naskah disimpan di dua pusat penyimpanan luar sebagai langkah keselamatan sekiranya berlaku bencana.


Saya difahamkan oleh pustakawan, bahan yang disimpan ini hanya boleh dibaca dan tidak boleh dipinjam.

Semoga kita menjadi bangsa membaca!


Catatan Baitul Muslim 17: Pendidikan kebahagiaanSekitar Disember 2018 saya berpeluang menziarahi sebuah madrasah di kaki gunung di Pahang yang diusahakan oleh jemaah tabligh. Madrasah ini jauh dari hiruk pikuk kemodenan. Pelajar tidak dibenarkan membawa talifon bimbit. Komik dan novel jika dijumpai akan dibakar. Wang saku pun tidak boleh dibawa!

Melihat anak-anak riang di sini saya teringat sebuah dialog dalam komik yang dilukis Nick Seluk:

Brain: If you can choose to be one person in this world, who would it be?
Heart: I want to be that squirrel.
Brain: You could choose to be Picasso, Einstein, Mandela, instead you choose to be a squirrel?
Heart: That squirrel seems genuinely happy.

Mungkin bagi sesetengah orang anak-anak perlu cepat menghabiskan silibus, perlu cemerlang akademik agar dapat masuk ke pasaran kerja berteknologi tinggi. Akhirnya yang lahir adalah robot yang berfungsi menghasilkan produk bagi memenuhi kehendak industri.

Kehendak industri tidak semestinya selari dengan naluri kehendak manusia. Sebab itu kita baca ada orang yang berpendidikan tinggi dan berkerjaya hebat, akhirnya jatuh ke alam depresi. Hidup tidak ada tujuan dan matlamat. Akhirnya mereka sedar dunia material objektif tidak dapat memberi kebahagiaan yang subjektif.

Anak-anak ini hidup 100 peratus di dunia sebenar, mereka tiada kehidupan virtual dan digital. Mereka berkawan dengan manusia sebenar, mereka bersembang dan mendengar kata-kata, berkomunikasi dengan intonasi dan suara. Mereka mempunyai karakter dan kemahiran sosial. Dapat berinteraksi dan memahami emosi.

Saya tertarik membaca bagaimana para ahli teknologi di Silicon Valley sendiri pon menghantar anak-anak mereka di sekolah di desa yang masih menggunakan sistem analog, papan hitam dan kapur. Kerana algoritma mempunyai limitasi, mereka mungkin boleh menghasilkan robot yang sempurna, tapi bukan manusia yang sempurna.

Akhir sekali, semua manusia akan cuba mencari bahagia.


Ahad, 2 Disember 2018

Peranan hakim sebagai pentafsir undang-undangLazimnya fahaman kita terhadap perundangan adalah sesuatu yang tetap, konsisten, dan rigid. Hal ini sangat berbeza apabila kita membaca buku perundangan, ada banyak area dalam perundangan terdedah pada tafsiran, boleh berubah apabila falsafah perundangan berubah. Bahkan kes yang sama dengan fakta yang sama di lower court boleh diketepikan keputusannya oleh higher court.

Kita akan jumpa dalam buku undang-undang ayat seperti 'the law is not static and is not as simple as set of rules'. Juga ayat seperti 'there is nothing black and white about the law'.

Antara contoh yang menarik, dalam industri perkapalan sebagai contoh kes Riverstone Meat Co v Lancashire Shipping Co (The Muncaster Castle) [1961] Lloyd's Rep 57 yang dibawa kepada House of Lords.

Dalam kes in Riverstone menghantar ox tongue menggunakan khidmat Lancashire dengan kapal yang bernama 'Muncaster Castle'. Sebelum pelayaran kapal tersebut telah menjalani survey dan disahkan seaworthy oleh reputable organisation. Namun salah satu valve tidak ditutup dengan kemas oleh fitter. Menyebabkan cargo rosak dalam perjalanan apabila hold dimasuki air.

Artikel 3 (1) dalam Hague-Visby Rules antara lain menetapkan bahawa 'the carrier shall exercise due diligence to make the ship seaworthy'. Defendan dalam kes ini menyatakan mereka telah buat due diligence dengan melantik surveyor bertauliah untuk memastikan kapal dalam keadaan seaworthy.

Point pertikaian yang memerlukan penafsiran adalah apakah yang dimaksudkan oleh artikel 3(1)? Adakah ia bermaksud bahawa carrier hanya perlu membuat due diligence dengan delegate tugas kepada competent surveyor? Atau maksudnya carrier memberi warranty bahawa kapal adalah seaworthy selepas melakukan due diligence?

Penghakiman dalam kes ini oleh Lord Radcliffe mengetepikan keputusan yang diberikan oleh Court of Appeal oleh Mr. Justice McNair. Dimana diputuskan bahawa carrier tidak boleh melepaskan diri dari tanggungjawab memastikan kapal berada dalam keadaan seaworthy. Menurut tafsiran hakim dalam kes ini, tangungjawab ini tidak boleh di delegate kepada orang lain menurut artikel 3(1).


Kes ini adalah salah satu contoh dimana hakim mempunyai kuasa mentafsir undang-undang.

Judge Kavanaugh, seorang hakim konservatif kontroversi di Amerika Syarikat pernah menyebut: "My judicial philosophy is straight-forward: a judge must be independent and must interpret the law, not make the law”.


Oleh itu, kegusaran mana-mana individu atau segmen masyarakat terhadap latar belakang hakim yang dilantik adalah wajar, kerana banyak perkara dalam undang-undang yang terdedah pada tafsiran.