Selasa, 31 Ogos 2021

Peranan Mujaddid dalam Sejarah Islam Menurut Hassan Ali Nadwi


Buku tulisan S. Abul Hassan Ali Nadwi ini pertama kali diterbitkan dalam bahasa Urdu pada tahun 1955 dengan tajuk Tarikh-i-Da’wat-o-‘Azeemat. Beberapa kali diterbitkan dalam Bahasa Arab dengan tajuk Rijal ul-Fikr wad-Da’wah fil-Islam sebelum diterbitkan dibawah tajuk Saviours of Islamic Spirit. Buku ini ditulis untuk mengisi kekosongan penulisan sejarah perihal gerakan pembaharuan dalam agama Islam. Kebanyakan pensejarahan memfokuskan kisah raja-raja, sultan, dan khalifah, tidak banyak biografi ditulis berkenaan dengan pemikir intelektual yang membawa gerakan pembaharuan. Kekosongan ini memberi gambaran yang salah terhadap Islam, seolah-olah Islam merupakan gerakan yang statik dan tidak mampu melahirkan golongan pemikir.

Tokoh-tokoh pemikir yang disenaraikan merupakan mereka yang berani melawan kerosakan, mempertahankan nilai-nilai Islam serta menghidupkan semula semangat pembaharuan dalam jiwa umat. Bagi Hasan Ali Nadwi, sebenarnya tiada kelompongan dalam pembaharuan pemikiran intelektual Islam, apa yang perlu adalah usaha untuk menulis dan mengetengahkannya pada umum. Beliau bukanlah ingin memberi makna kepada “pembaharuan” yang dibawa bukan juga sekadar menamakan beberapa tokoh mujaddid, tetapi beliau ingin mensejarahkan usaha-usaha pembaharuan dalam sejarah Islam sejak 1300 tahun yang lalu.

Kaedah Penulisan

Hasan Ali Nadwi menulis dengan mengutamakan sumber-sumber primer dan menapis sumber-sumber sekunder. Untuk menganalisa pembaharuan sesuatu tokoh, nilai intelektual, budaya, dan kapasiti akademik tokoh tersebut mestilah dilihat pada situasi masa dan tempatnya. Melihat sumbangan seseorang tokoh dengan situasi zaman moden akan menatijahkan ketidakadilan.

Penulisan dan pemikiran tokoh yang dibahaskan juga dimuatkan dengan selengkapnya supaya pembaca dapat merasai sendiri kekuatan penulisan mereka dalam membawa mesej pembaharuan. Petikan-petikan pendek tidak memungkinkan pembaca mendalami maksud asal mereka. Beliau juga tidak hanya mempersembahkan penulisan dan pemikiran mereka tetapi juga membahaskan peribadi dan akhlak mereka. Beliau juga memuatkan kritikan-kritikan yang dilemparkan terhadap tokoh-tokoh ini semasa zamannya bagi menjadikan analisa beliau lebih kritikal.

Keperluan Reformasi dalam Sejarah Islam

Islam merupakan agama yang telah sempurna seperti yang difirmankan oleh Allah dalam Surah Al-Maidah ayat 3. Agama ini berakar dari keimanan yang merupakan nilai yang tidak berubah, juga pada keadaan zaman dan kehidupan yang sentiasa berubah. Allah memberi pada agamanya kebolehan untuk memutikkan daun-daun baru yang segar seiring perubahan zaman lalu memberikan panduan pada manusia di setiap zaman. Iman dalam Islam merupakan benda yang hidup, bukan budaya untuk hanya satu zaman atau susunan yang khusus untuk satu tempat. Islam membawa solusi, tetapi bukan satu solusi, Islam membawa pelbagai solusi untuk pelbagai zaman.

Islam juga merupakan agama yang terakhir. Oleh itu ia perlu bersifat universal, mempunyai semangat rentas bangsa, juga dapat berubah dengan pantas sesuai dengan zamannya. Untuk mengharungi perubahan ini, Allah mengurniakan kepada ummat ini dua perkara. Pertama adalah sunnah Rasulullah. Kedua adalah akan sentiasa ada mujaddid baru yang mempunyai kekuatan akhlak dan intelektual yang akan membawa penafsiran baru agar Islam kekal praktikal pada setiap zamannya. Ini adalah kehendak Allah.

Islam diserang oleh musuh-musuhnya sejak ia lahir di muka bumi lagi, ia bukan sahaja dapat bertahan dari serangan musuh sepanjang zaman, malah berjaya mengekalkan keasliannya. Kejayaan Islam boleh dilihat bukan sahaja dari kejayaannya menghadapi serangan tentera Salib dan Mongol, malah Islam berjaya menghadapi serangan pemikiran seperti penafsiran salah teks agama, tradisi asing, penyembahan manusia dan kubur, fahaman materialisma juga ateisma. Di setiap cabaran zaman ini Allah menghantar tokoh-tokoh yang menjaga Islam dan keasliannya. Banyak cabaran pemikiran yang pernah menjalari umat, seperti Qadriyah, Jahmiyah, ‘Itizal, dan Din-i-Ilahi, walaupun ada ketikanya ia sangat berpengaruh dan disokong penguasa, namun akhirnya ia tidak menjadi sebahagian dari Islam, Islam berjaya mengekalkan kesuciannya, manakala pemikiran ini hari ini hanya menjadi sekolah pemikiran yang kecil. Kehidupan akan sentiasa melahirkan masalah baru, agama yang boleh menjawab permasalahan baru akan kekal relevan.

Hasan Ali Nadwi juga menekankan kepentingan membaca dalam kalangan masyarakat awam. Bagi beliau tugas menggali semula sejarah Islam yang hilang bukanlah tugas sejarawan semata-mata, tetapi perlu digalas bersama oleh masyarakat awam. Dari pembacaan, mereka akan melihat bagaimana usaha untuk menjaga agama ini dari dipesongkan tidak pernah berhenti sepanjang zaman. Golongan mujaddid dalam Islam telah membantu umat sepanjang zaman dengan penafsiran yang segar, membawa umat memilih jalan yang sederhana, menggunakan akal dan logik untuk membuang keraguan, mereka telah melakukan tugas yang tidak dapat dilakukan oleh mana-mana sultan atau raja.

Maulana Jalal ud-Din Rumi

Antara tokoh yang disenaraikan oleh Hassan Ali Nadwi yang bagi saya merupakan sesuatu yang membuatkan saya curious adalah Rumi. Saya mengenali Rumi melalui puisi-puisinya sebelum ini, tidak sebagai mujaddid umat.

Rumi lahir pada zaman di mana ummat Islam dilanda pemikiran rasionalima. Era dimana kefahaman agama dianalisa hanya melalui lensa hujah rasional, logika dan perbahasan falsafah. Rasionaliti menjadi faundasi dan diaplikasi kepada persoalan-persoalan metafizikal seperti sifat-sifat Tuhan. Hanya pembuktian yang boleh dirasakan melalui deria manusia diangkat sebagai kebenaran. Walaupun rasionaliti menjadikan mereka kelihatan bijaksana, metodologi rasionalisma ini telah memadamkan kehangatan jiwa dan hati mereka. Disebalik kehebatan logik mereka, banyak persoalan-persoalan perihal perasaan dan rasa hati yang tidak dapat dijawab oleh mereka, mereka menjadi ahli akademik yang kering.

Di dalam kecelaruan krisis rasionalisma ini datangnya Rumi yang digelar Sultan ul-’Ulama. Rumi merupakan anak cendiakawan terkenal pada zamannya, iaitu Baha’ud-din Valed, lahir di Balkh (Afghanistan hari ini), beliau mengikuti ayahnya yang berhijrah ke Konya (Turki hari ini). Apabila ayahnya meninggal dunia Rumi menggantikan tempat ayahnya sebagai guru. Beliau kemudian menyambung pengajian di Halab dan Dimashq dimana beliau bertemu banyak ilmuan termasuk Ibn Arabi. Rumi mengikuti fahaman Sufi Mistik apabila bertemu dengan Shamsh Tebrez. Kematian beliau diratapi bukan sahaja oleh Muslim pada zamannya, tetapi oleh orang Kristian dan Yahudi pada ketika itu, malah mereka turut dibenarkan untuk menyertai pengkebumian Rumi.

Rumi sangat kritikal terhadap golongan rasionalis atas sikap mereka yang terlalu mengutamakan deria manusia sebagai sumber kebenaran. Tetapi berbeza dengan ahli sufi lain, beliau tidak hanya menyeru pada cinta dan kejiwaan semata-mata, tetapi beliau cuba memberi jawapan kepada persoalan dialektik dan falsafah ketika logik tidak dapat menjawab sesuatu persoalan. Jawapan yang diberikan sangat halus sehingga pembaca boleh memahami jawapannya tanpa merasakan jawapan itu dipaksakan keatasnya. Kitabnya Mathnawi menjawab soalan-soalan teologi dan metafizikal yang tidak dapat dijawab falsafah.

Kini Islam jatuh ke tangan kita. Maka tugas kita untuk menyambung tradisi mujaddid ini dalam sungai sejarah Islam. Tugas besar ini tidak mungkin boleh kita lakukan jika kita sendiri tidak mengetahui sejarah tradisinya. Maka paling minimum tugas kita adalah membaca sejarah ummat. Dan buku Abul Hassan Ali Nadwi ini adalah petak yang baik untuk kita bermula.

Sabtu, 28 Ogos 2021

Memenangi Semula Jiwa Remaja

Penulisan ini merupakan gubahan dari syarahan Prof. Jeffrey Lang yang bertajuk “Winning Our Children Back to Islam”. Prof. Jeffrey merupakan seorang professor matematik di Amerika Syarikat yang memeluk agama Islam pada tahun 1982.

Terdapat 6 juta Muslim di Amerika Syarikat, 1 juta dari jumlah tersebut adalah convert, bakinya adalah Muslim sejak lahir yang kebanyakannya adalah imigran. Dalam 6 juta ini 60% adalah anak-anak yang lahir sebagai orang Islam di Amerika. Dr. Jeffrey Lang bertanya, dimana mereka? Kerana beliau telah menziarahi dan berucap di banyak masjid di Amerika tetapi tidak nampak golongan muda ini. Keadaan yang sama saya kira berlaku di Malaysia, dimana anak-anak kita di masjid dan program-program kita.

Kita sering berbincang dalam usrah-usrah kita bahawa kita mahu menegakkan semula Islam di dunia. Kita hendak memenangi semula kegemilangan Islam di dunia. Tetapi anak-anak kita sendiri kita tak berjaya menangi. Kita tak perlu tengok jauh dalam masyarakat luar. Lihat keadaan dalaman kita pun sudah mencukupi. Berapa ramai anak-anak kita yang masih mengikuti usrah? Berapa ramai pelajar-pelajar lepasan institusi kita yang tidak mengikuti kita. Bolehkah kita memenangi dunia jika orang disekeliling kita pun tidak berjaya kita menangi.

Kita boleh memilih jawapan yang menyedapkan hati. “Oh, ini semua pilihan Allah”. “Kita hanya usaha, natijah Allah yang nak beri”. Bukanlah ia satu pernyataan yang salah. Benar natijah itu Allah yang bagi. Tapi sejauh mana usaha kita, pendekatan kita, dapat menawan remaja kita. Atau kita sekadar guna ayat-ayat ini kerana kita malas untuk mengkaji sebab-sebabnya. Kita tak mahu mengkaji pendekatan kita atau mengubah pendekatan agar sesuai dengan generasi baru. Jika kita benar-benar serius mahu memenangi dunia kita perlu serius memenangi semula anak remaja kita.

Jadi apa yang kita boleh buat?

Pertama kita boleh bertanya kepada mereka. Berapa ramai ibu bapa yang betul-betul tanya anak-anak soal dakwah dan tarbiyah. Kita mesti bertanya untuk memahami, zaman remaja bukan lagi zaman kanak-kanak di mana kita boleh suruh atau paksa. Zaman remaja adalah zaman kita kena fahami mereka.

Remaja zaman sekarang berbeza dengan remaja zaman dahulu. Oleh itu pendekatan kita pada zaman ini mestilah mengambil kira perubahan zaman. Ibnu Khaldun dalam Muqaddimah mengkritik sejarawan yang menulis dengan mengabaikan perubahan zaman. Remaja pada zaman ini terdedah dengan pelbagai persoalan. Sama ada kita suka atau tidak mereka akan terdedah. Sama ada kita halang atau tidak mereka akan terdedah. Dan keluarga mestilah menjadi saluran di mana anak-anak remaja boleh bertanyakan soalan-soalan mereka.

Zaman dahulu mungkin kita boleh kata, jangan tanya soalan itu ini. Tapi zaman sekarang, jika kita tidak dapat jawab, mereka punya pelbagai sumber baru berkat kemajuan teknologi, yang boleh memberi mereka jawapan. Dan jawapan yang mereka terima ini mungkin menjauhkan lagi mereka dengan kita.

Anak-anak remaja mesti diberi ruang untuk bertanya, mempersoal, tanpa rasa takut di marahi. Contohnya jika mereka merasakan pendekatan kita membosankan, bahan yang digunakan berulang-ulang bertahun-tahun, usrah cakap benda yang sama sahaja. Kita kena mempunyai kesediaan untuk mendengar keluhan ini dan cuba merungkai dan menerangkan dan menyelesaikannya. Jika reaksi kita adalah memarahi, atau menggelar mereka “Oh ini tak jelas fikrah, ini dah hanyut, ini pemikiran jahiliyah”, mereka akan berhenti bertanya dan berhenti mengikuti kita. Mereka akan menjauh. 

Tapi tak semua anak-anak remaja selesa bersembang dengan ibu bapa berkenaan dengan masalah-masalah mereka, kenapa mereka tidak ikut program dan sebagainya. Cara lain untuk mengetahui masalah dan pemikiran anak remaja adalah melihat perbincangan mereka di media-media sosial. Anak-anak biasanya lebih selesa mengekspresikan fikiran mereka di media sosial di mana golongan tua tidak ada. Di Twitter misalnya berbanding Facebook. Tugas kita bukan untuk counter-argument atau memberi ceramah kepada mereka dengan komen yang panjang. Tetapi adalah untuk memahami. Seelok-eloknya persoalan, perbincangan mereka ini direkod dan dikumpulkan, kemudian dikaji, dibincangkan dan dirungkaikan dalam program kira seperti daurah dan seminar. Bukan buat seminar untuk membincangkan topik yang kita nak, tajuk-tajuk lama yang tidak menjadi persoalan buat anak remaja.

Prof. Jeffrey Lang mengutip persoalan anak-anak remaja di America dalam bukunya “Losing My Religion: A Call for Help”. Buku ini ada diulas oleh Dr. Shabir Allydalam siri buku beliau pada bulan Ramadhan 2021. Bagi Dr. Shabir buku ini sangat membantunya dalam dakwah terutamanya anak muda yang merasakan mereka susah menerima agama di zaman moden ini. Mereka merasakan perbezaan dalam institusi kita dan sesuatu yang lain dalam pendidikan dan masyarakat mereka. Contohnya, di alam pendidikan dan kerjaya mereka diajar untuk berfikiran terbuka dan kritikal, manakala kita menyuruh mereka taat tanpa perlu berfikir dan bertanya. Jika mereka menggunakan pemikiran kritis mereka mungkin diperseoalkan “Orang beriman tak tanya soalan-soalan macam ni”.

Antara isu lain adalah isu wanita dalam masyarakat. Dunia moden hari ini memberi penekanan terhadap partisipasi wanita dalam masyarakat. Hal ini tidak boleh kita tinggalkan. Kita tidak boleh menyekat anak-anak remaja wanita kita dari menjadi pemimpin juga professional dalam masyarakat. Kita sebaliknya perlu membantu dan mendidik mereka untuk menjadi pemimpin. LAtih mereka menjadi speaker dalam program-program kita hingga boleh menjadi tokoh masyarakat. Jika ini kita tidak lakukan ia boleh menjadi fitnah balik buat kita, dan jika golongan muda wanita menjauhi kita, masa depan kita lebih kelam, kerana dari mereka akan lahir generasi-generasi baru.

Semua ini merupakan perkara serius yang akan menentukan masa depan gerakan Islam. Jika ianya tidak dilihat, dikaji, difahami, dan diselesaikan, kita akan kehilangan lebih ramai generasi-generasi baru.

Khamis, 26 Ogos 2021

Lebih cerah, lebih bahagia


Seorang insan,

hanya boleh lahir dalam satu kawasan.

Tetapi dia beberapa kali bisa,

mati di tempat lain di hayat masa.

Di buangan, di penjara, di rumah

yang dicemari penindasan dan penjajah,

menjadi mimpi ngeri yang parah.

Puisi mungkin mengajar kita tidak berserah,

untuk membangun ilusi yang indah.

Tentang bagaimana kita bisa lahir kembali,

lahir lagi berkali-kali.

Dengan puisi kita boleh membina dunia,

yang lebih cerah, lebih bahagia.

Dunia fiksi yang membolehkan kita berbai’ah pada dunia,

untuk hidup bersama dengan aman selama-lamanya.

Terjemahan ucapan penerimaan Anugerah Prince Claus oleh Mahmoud Darwich, penyajak dari Palestin.

Selasa, 24 Ogos 2021

Pembaca Adalah Pelajar Sejarah


Jika anda merupakan seorang pembaca, anda adalah seorang pelajar sejarah. Jika anda seorang penulis anda adalah seorang perekod sejarah. Hakikatnya semua buku adalah buku sejarah. Meski pun buku itu ditulis perihal isu semasa, apabila ia sampai ke tangan pembaca, ia sudah menjadi peristiwa lalu, ia sudah menjadi sebahagian dari sejarah.

Sejarah adalah satu subjek yang sangat mengasyikkan. Bagaimana peristiwa yang memakan masa beribu dan beratus tahun berlalu sekelip mata didepan kita dibalik helaian-helaian buku. Namun sejarah, seperti mana tulisan-tulisan manusia lain tidaklah seratus peratus objektif. Ia terdedah dengan perspektif penulis, ideologi mereka, cara mereka memilih sumber, juga metodologi mereka dalam menentukan apa yang ingin dimasukkan dan tidak dimasukkan ke dalam sejarah.

Ada penulis yang sekadar merekod apa yang sampai kepada mereka. Metodologi mereka adalah mengumpul, mereka memasukkan semua cerita tanpa menapis sama ada cerita tersebut tepat atau tidak. Mereka tidak mempertimbangkan sama ada ia masuk akal atau tidak. Ibnu Khaldun mengkritik metodologi ini, bagi beliau sejarah perlu diasingkan dari mitos dan cerita rekaan. Bagi Ibnu Khaldun, seorang sejarawan perlu bersifat kritikal dalam pemilihan sumber, menapisnya menggunakan ilmu-ilmu yang ada secara objektif dan logikal.

"Setiap sejarawan masuk ke dalam arkib melalui pintu yang sama, tetapi mereka keluar dari pintu yang berbeza. Pintu keluar yang mereka pilih ini berkait rapat dengan orientasi politik, pemahaman moral, dan juga keinginan untuk mencabar naratif hegemonik yang mendidik mereka dari kecilsehinggalah mereka menjumpai bukti-bukti yang baru" kata Ilan Pappe. Seorang sejarawan yang berani mencabar naratif sejarah Zionis walaupun beliau sendiri merupakan seorang Yahudi. Beliau mengkritik sejarawan seangkatan dengan beliau yang tidak mahu menulis sejarah dengan bukti-bukti baru kerana terbelenggu dengan ideologi nasional. 

Bagi Bart Ehrman, seorang sejarawan yang mengkaji Perjanjian Baru dalam Kitab Injil, sejarah bukanlah apa yang berlaku pada masa lalu, tetapi apa yang kita dapat buktikan bahawa ia berlaku pada masa lalu. Metodologi Ehrman ini lebih ketat berbanding Ibnu Khaldun, menurut Ehrman untuk sesuatu itu layak diklasifikasikan sebagai sejarah, ia bukan sahaja perlu melepasi ujian logik dan rasional, ia juga perlu datang dengan bukti. Ini bermakna peristiwa yang logik tapi tidak dapat dibuktikan pernah berlaku bukanlah sejarah tetapi diklasifikasikan sebagai spekulasi atau cerita.

Pembaca awam mungkin tidak mempunyai kemahiran untuk menapis sejarah seperti Ibnu Khaldun, kerana ia memerlukan kita untuk menguasai ilmu semasa. Untuk menentukan sesuatu itu logik atau rasional kita hendaklah menggunakan neraca zaman tersebut, bukan neraca zaman moden kini. Kita juga mungkin tidak mempunyai kemahiran pembuktian seperti Ehrman, untuk mengkaji bukti sejarah kita mungkin perlu menguasai bahasa-bahasa kuno yang telah pupus untuk menganalisa sumber primer. Namun kita masih boleh menjadi pelajar dengan membaca tulisan-tulisan sejarawan yang mempunyai kemahiran ini, kemahiran membaca cukup untuk menjadikan kita seorang pelajar sejarah. 

Ahad, 22 Ogos 2021

Tiada Kebenaran di Media Sosial

 


Kita hari ini begitu obses dengan media sosial. Setiap hari kita akan bangun tidur dan scroll media sosial kita untuk mengetahui apa yang berlaku di dalamnya, apa isu yang ada, apa yang sedang dibincangkan. Kita tidak mahu ketinggalan dalam memberikan pandangan kita terhadap isu semasa. Kita perlu komen dan participate dalam semua isu. Kita mahu menjadi sebahagian dari warganet.

Dalam obsesi ini page dan individu yang mempunyai follower yang banyak dapat menentukan perbincangan di media sosial. Isu apa yang ingin dinaikkan dan dibincangkan. Kadang kala isunya berguna, banyak kalanya isunya tak bermanfaat. Isu makcik taman bergaduh pun boleh menjadi isu nasional. Pelabagai isu remeh temeh juga boleh membesar menjadi topik internasional. Maka kita sibuk dengan perkara kecil yang tiada kena mengena dengan hidup kita dan terlepas perkara-perkara besar dalam hidup.

Kita hari ini melihat dan memahami dunia melalui media sosial. Apa yang berlaku di luar menjadi tontonan kita melalui gambar dan video yang di masukkan oleh orang lain. A picture can tell thousand stories, tetapi gambar yang sama juga boleh membawa cerita yang salah apabila diberi konteks yang berbeza.

Ada masanya media sosial memberi gambaran yang benar tentang apa yang berlaku di alam realiti. Banyak masanya juga ia memberi gambaran yang salah. Contohnya, pada tahun 2009, berlaku protes pelajar di Iran. Maka wartawan Barat sibuk berpung pang di twitter mengikuti cerita demonstrasi di Iran melalui hashtag dalam bahasa Inggeris. Namun hakikatnya akaun Twitter yang mengeluarkan hashtag ini kebanyakannya dari Barat bukan akaun orang yang duduk di Iran. Wartawan Barat juga terlalu malas untuk mencari sumber dalam Bahasa Farsi atau turun membuat liputan di lapangan. Jadi mereka dan pengikut mereka pun berdemonstrasilah dalam bubble mereka di Twitter.

Tim Marshall menulis perkara yang sama perihal Arab Spring. Bagi beliau ia adalah ilusi ciptaan wartawan Barat. Mereka menemuramah demonstran yang memegang plakad dalam bahasa Inggeris. Kemudian menulis dalam laporan mereka bahawa orang Arab kini bersedia menerima demokrasi liberal ala-Barat. Namun apabila pilihanraya dijalankan, mereka terkejut apabila rakyat Arab memilih pemimpin Islam, bukan pemimpin yang ditemuramah menaikkan plakad dalam Bahasa Inggeris. Generalisasi yang dibuat adalah generalisasi yang salah, demonstran tersebut tidak mewakili sentimen majoriti penduduk Arab. Inilah ilusi yang diwujudkan oleh media sosial.

Ilusi dari media sosial ini mempunyai kaitan rapat tentang bagaimana kita mudah ditipu oleh nombor. Antara buku yang menarik perihal perkara ini adalah buku Darell Huff, How to Lie With Statistics. Antara perkara yang dibahaskan Huff adalah bagaimana bias boleh berlaku dalam kaji selidik. Jika kita membuat kaji selidik melalui talifon, data kita tidak dapat menangkap selidikan dari mereka yang tidak mempunyai talifon. Jika kita buat di kampung, di bandar tidak direpresentasi. Jika kaji selidik online, rakyat offline tidak diambil kira suara mereka.

Begitu juga nombor yang kita lihat di media sosial, dari segi bilangan komen, like dan share. Kita mudah membuat konklusi bahawa ia adalah representasi sentimen masyarakat. Hakikatnya ia adalah sentimen pengguna yang aktif di media sosial sahaja. Mungkin juga dalam ramai itu kebanyakannya adalah troll dan fake akaun. Ramai lagi mereka yang tidak aktif di media sosial, atau di kampung yang tidak punya talifon pintar. Mereka ini tidak mengutarakan pandangan mereka di alam maya. 

Jadi jangan pelik jika ada ahli politik yang dikutuk teruk di media sosial, tapi menang setiap kali pilihanraya. Kerana pandangan media sosial tidak dapat mengukur dengan tepat pandangan dunia sebenar. Mungkin ada revolusi besar di media sosial, namun keadaan di dunia sebenar masih aman damai. Jadi, jadilah pengguna yang bijak menapis informasi. Dan ingat, dunia sebenar bukanlah dunia media sosial. Media sosial bukan mahkamah untuk menentukan kebenaran. Kebenaran tiada di media sosial, yang ada ialah perspektif masing-masing.

Rabu, 18 Ogos 2021

Renungan Mengenai Satu Soalan


Tak semua soalan kita boleh jawab dan tak semua soalan kita boleh jawab secara terus dan serta merta. Hal ini kerana ilmu dan informasi kita terbatas, kita tidak mengetahui semua perkara. Walaupun begitu, saya kira walaupun sesuatu soalan atau persoalan itu tidak dapat dijawab, ia perlu juga ditanyakan. Kerana soalan adalah perkara asas yang menggerakkan pemikiran. Ada soalan yang kita tak mampu jawab, tetapi soalan itu tidak pernah meninggalkan kita. Kita selalu terfikir-fikir akannya. Dalam tidak sedar banyak tindakan dalam hidup kita adalah usaha untuk kita cuba menjawab persoalan yang tidak dapat kita jawab ini.

Saya pernah ditanya oleh seorang teman, bolehkah kita mengambil pelajaran (wisdom) atau quotes dari filem atau cerita rekaan? Soalan ini kedengaran simple, kita tentunya ada rasa urgensi untuk menjawabnya sekelip mata. Ia adalah soalan mudah. Namun pada ketika soalan itu ditanya, saya tidak pasti, saya tidak menjawab soalan tersebut sebaliknya menyimpannya di dalam minda. Namun, soalan itu tidak pernah meninggalkan saya. Sesekali ia muncul dan membuatkan saya terfikir dan termenung jauh.

Selain dari tidur, saya juga mempunyai sedikit minat membaca. Bacaan saya kebanyakannya adalah buku-buku non-fiksyen. Jika cerita, saya lebih meminati cerita yang based on true story. Kerana minda saya mempunyai bias sedikit terhadap karya fiksyen, mengapa kita perlu menangis atau beremosi perihal benda yang tidak wujud dan tidak pernah wujud? Fikir saya. Ada yang mengatakan bahawa seseorang itu pelik jika dia tidak meminati cerita, kerana manusia fitrahnya meminati cerita. Sejarah manusia dari dahulu hingga sekarang adalah koleksi cerita. Manusia membuat pelbagai usaha untuk menyampaikan cerita. Bermula dengan budaya oral dan pujangga, hinggalah sekarang di mana sebuah studio membelanjakan berjuta ringgit hanya untuk menyampaikan sebuah cerita.

Walaupun dari sudut luaran dan tanggapan genre, sebuah cerita itu merupakan karya fiksyen, pada saya terdapat manusia-manusia yang real dari sudut fizikal dan biologi yang mencipta cerita itu. Dalam erti kata lain sesebuah fiksyen itu lahir dari seorang manusia yang non-fiksyen. Jadi pengajaran, quote, wisdom dari sebuah filem itu sebenarnya bukanlah seratus peratus fiksyen, ia lahir dari pemikiran seorang manusia yang non-fiksyen. Dalam kata lain, ia adalah idea yang valid, cuma disampaikan melalui kaedah penceritaan dan non-fiksyen.

Pengambilan pengajaran dari sebuah cerita tidak hanya berlaku di zaman ini ketika penonton filem menulis dapatan mereka di sosial media daripada filem yang mereka tonton. Sejak kecil lagi kita belajar pengajaran-pengajaran berkenaan nilai baik dan buruk dari kaedah penceritaan. Sejak kecil kita membaca dan dibacakan kisah-kisah Sang Kancil, Sang Buaya, Sang Monyet, dan pelbagai Sang lagi yang semuanya merupakan karya fiksyen.

Malah dalam dunia penulisan akademik sendiri, jika kita baca dan teliti banyak referens yang merujuk kepada karya-karya fiksyen. Malah banyak karya fiksyen dikaji kerana ia memberi kesan pada masyarakat, membentuk bagaimana satu masyarakat berinteraksi dan berimaginasi, bagaimana masyarakat disusun sosialnya, juga bagaimana budaya-budaya terbentuk. Banyak juga kisah-kisah yang pada asalnya adalah fiksyen dalam budaya oral lampau namun kemudiannya diangkat menjadi satu nilai agama, malah ada juga yang bercampur aduk dengan sejarah sehingga menjadikan sejarawan terkemudian pening untuk mengasingkan mitos dan sejarah.

Penulisan compang-camping ini bukanlah bertujuan untuk menjawab soalan lama sahabat saya, bolehkah kita mengambil pengajaran dari cerita rekaan? Ia sekadar conteng-conteng apabila soalan ini tiba-tiba timbul semula dalam fikiran pada pagi ini. Renungan-renungan saya merasakan bahawa sebenarnya seluruh kehidupan kita adalah pelajaran, kita boleh belajar dari sesiapa dan apa sahaja, haiwan-haiwan juga boleh mengajar kita sesuatu, begitu juga tumbuhan, malah dari batu, kayu, tanah, air, apa sahaja. Seluruh kehidupan ini adalah pelajaran, jika kita sudi merendahkan diri untuk belajar.

Jumaat, 13 Ogos 2021

Garisan Fatamorgana Itu Tidak Wujud

 

Ada ketika saya membaca buku-buku, zine yang membicarakan tentang pemikiran dan penulisan penulis silam, saya terfikir bahawa antara peranan penulis adalah memperkenalkan buku dan penulis lama kepada generasi seterusnya. Banyak pemikiran, penulisan, idea, dan penulis yang saya kira tidak akan saya kenali jika saya tidak membaca.

Jadi membaca sebenarnya bukan membawa kita mengenali penulis sedia ada, tetapi sering kali memperkenalkan kita dengan penulis yang sudah tidak ada. Saya kira penulisan itu hidup selagi ia dibaca pembaca. Jadi penulis baru sebenarnya penyambung hayat kepada penulis terdahulu, menyambung rantaian dalam khazanah keilmuan yang panjang.

Cuma mungkin proses ini hanya boleh berlaku ke belakang. Contohnya, buku yang diterbitkan pada tahun 2018 tidak akan berbicara perihal buku yang diterbitkan pada tahun 2021. Jadi kita hanya boleh mengenali penulis di belakang tidak di depan.

Saya bersetuju dengan frasa "semakin banyak kita membaca, semakin banyak kita tidak tahu". Sememangnya dengan membaca saya menemui banyak lagi buku-buku dan penulis yang saya tidak pernah kenal. Makin dibaca makin banyak nama-nama baru yang tidak dikenali muncul. Makin banyak buku yang dibeli. Semakin banyak buku-buku baru yang dijumpai. Proses pergandaan itu berterusan hingga akhirnya kita sedar bahawa garisan fatamorgana itu tidak wujud, tiada garis penamat untuk membaca. Tiada siapa boleh mendabik dada "aku telah banyak membaca buku". Mungkin garis yang ada hanyalah garis kematian, apabila tamat umur, tamatlah pengembaraan membaca kita.

Selasa, 10 Ogos 2021

Tim Marshall - Dipenjara Geografi


Buku Prisoners of Geography: Ten Maps That Tell You Everything You Need to Know About Global Politics yang ditulis oleh Tim Marshall mengisahkan bagaimana faktor georgrafi menjadi faktor utama bagaimana manusia hidup, bagaimana negara-negara bersifat, dan bagaimana geografi mencorak hubungan antara negara-negara.

Sama ada negara itu merupakan negara yang besar, atau negara yang kecil, keadaan dan struktur georgrafinya menjadi pagar yang menghadkan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukannya. Ia menjadi penjara kepada ketua-ketua negara yang membataskan rancangan dan tindak tanduk mereka. Batasan ini merupakan perbatasan yang berkekalan sepanjang zaman, ia terpakai baik buat kerajaan kuno mahupun kerajaan moden. (vii)

Tanah dimana sesebuah negara didirikan akan menentukan bentuk masyarakat yang ada di atasnya. Ia mencorakkan peperangan, pergelutan kuasa, politik dan pembangunan sosial penduduk yang menduduki tanah tersebut. (vii) Menurut Marshall tiada satu faktor georgrafi yang lebih penting dari faktor geografi lain, kawasan pergunungan tidak kurang pentingnya dari padang pasir, sungai tidak kurang pentingnya dari hutan. Semua ini merupakan faktor geografi yang mencorakkan kehidupan manusia, membataskan apa yang mereka boleh dan tidak boleh lakukan. (viii)

Sebagai contoh China dan India, dua negara besar yang berjiran dan mempunyai corak politik dan budaya yang berbeza antara satu sama lain. Kedua-dua negara gergasi tidak pernah berperang antara satu sama lain kecuali satu pertempuran kecil pada tahun 1962. Mengapa? Kerana dua negara gergasi ini dipisahkan oleh pagar georgrafi yang sangat besar dan tinggi – Banjaran Himalaya. (viii) Sungai juga boleh menjadi pagar geografi, Sungai Ibar di Kosovo sebagai contoh, menjadi pemisah antara bangsa Serb dan Albania, ia kekal menjadi sempadan yang memisahkan dua etnik sejak Perang Kosovo Polje pada 1389 hinggalah ke hari ini. (ix)

Walaupun teknologi sudah berkembang maju, terdapat banyak kejadian alam yang masih belum boleh dikuasai manusia. Sebagai contoh, teknologi canggih satelit Amerika Syarikat ketika beroperasi di Afghanistan tidak dapat berfungsi semasa ribut pasir. Kejadian-kejadian alam ini merupakan sebahagian dari faktor cuaca dan geografi yang masih mempengarusi kehidupan manusia sejak zaman kuno sehinggalah ke zaman moden hari ini. (xi) Faktor geopolitik ini memberi kesan tidak kira sama ada negara itu sedang berperang atau dalam keadaan aman. (xii)

Jika kita melihat peta timur tengah, kita melihat bagaimana negara dibentuk kuasa kolonial tanpa mengambil kira topografi dan budaya menurut geografi sesebuah kawasan, hal ini merupakan resepi kegagalan. Kita melihat bagaimana negara-negara yang dibentuk kuasa kolonial ini tidak stabil dan masih berkonflik sehingga ke hari ini. (xii) Namun, ini tidaklah bermakna faktor-faktor lain tidak punya peranan langsung, ia tidak bermakna nasib kita telah ditentukan geografi. Teknologi sebagai contoh punya peranan dalam mengatasi batas-batas geografi. (xii)

Rusia

Rusia merupakan negara yang luas. Kedalaman Moscow ditengah-tengah keluasan ini menyebabkan mana-mana kuasa penjajah perlu memikirkan cara untuk memastikan laluan bekalan ketenteraan dapat disediakan untuk misi tersebut. Hal ini sangat sukar dilaksanakan. Pelajaran ini dipelajari oleh Napoleon pada 1812 dan Hitler pada 1941. (5) Sebagai sebuah negara terbesar di dunia, dengan musim pertanian yang singkat, kerajaannya menghadapi tugas sukar untuk memastikan bekalan makanan mencukupi untuk dibahagikan ke seluruh negara. (9)

Russia juga bukanlah sebuah kuasa di Asia. Walaupun 75 peratus kawasannya di Asia hanya 22 peratus penduduknya tinggal di bahagian ini. (10) Apabila Soviet Union runtuh, ia seolah-olah balasan geografi ke atas ideologi. Peristiwa ini menatijahkan peta yang lebih logikal yang mana pergunungan, sungai, tasik dan laut menjadi sempadan bagi bangsa-bangsa yang berbeza mengikut budaya dan bahasa mereka. (13)

Tim Marshall juga membahaskan mengapa negara-negara jiran seperti Georgia, Ukraine dan Moldova terikat dengan Rusia. Rusia tidak akan membenarkan negara-negara ini menyertai Kesatuan Eropah atau NATO. Perbahasan beliau ini pada saya mirip apa yang selalu dibahaskan oleh John Mearsheimer, yang mengatakan bahawa negara-negara ini adalah “buffer zone” buat Rusia dari serangan Eropah. Rusia akan bertindak jika kawasan ini masuk ke dalam sphere of influence Eropah, bahkan ia boleh mencetuskan peperangan. (14)

China

China sekian lama merupakan sebuah kuasa darat, dengan tanah yang luas dan populasi yang besar, hari ini populasi China sekitar 1.4 billion manusia. (37) Tindak tanduk China boleh dikatakan merupakan tindakan dari sifat takut, apa yang disebut sebagai geopolitics of fear. Mengapa China mahu menguasai Tibet? Hal ini mempunyai asas dari sudut geografi. Tibet merupakan tanah tinggi yang memberi kelebihan geografi bersempadan dengan India. Tibet juga merupakan sumber bagi 3 sungai utama China iaitu Sungai Kuning, Sungai Yangtze, dan Sungai Mekong. Atas faktor strategik geografi ini, China tidak akan melepaskan Tibet dari penguasaannya kerana ia adalah faktor survival buat China. (45)

Apa pula asas geografi bagi China untuk menguasai Xinjiang yang mempunyai majoriti penduduk Uighur Muslim? Xinjiang merupakan kawasan yang bersempadan dengan 8 negara, selain merupakan buffer zone, ia juga merupakan laluan perdagangan strategik bagi pelan One Belt, One Road. Selain itu Xinjiang juga menempatkan fasiliti persenjataan nuklear China. (49)

Mungkin tindak tanduk China yang penting buat kita adalah aktiviti China di Laut China Selatan. Malaysia pernah menyekat animasi Abominable dari ditayangkan di pawagam negara kerana animasi ini memaparkan peta Laut China Selatan dengan 9-dash line yang merupakan kawasan tuntutan China di Laut China Selatan. Laut China Selatan juga mempunyai First Island Chain yang merupakan sempadan laut bagi China untuk mengakses Laut Pasifik. (54) Tuntutan China keatas Laut China Selatan bukan sahaja bermotifkan akses pada pasifik, ia juga satu perebutan sumber minyak dan gas yang ada di kawasan tersebut juga hak untuk menangkap ikan di kawasan tersebut.

Untuk menguatkan tuntutan, China membina realiti di lapangan. Sebagai contoh, di satu Pulau Spratly, China membina pelabuhan lengkap dengan landasan untuk digunakan oleh jet pejuang. Di batu karang yang lain China juga menempatkan unit artileri mereka. (59)

China juga bergantung kepada pembukaan Selat Melaka untuk digunakan mereka. Hampir 80 peratus bahan tenaga yang diimport ke China melalui Selat Melaka. (61) Negara yang mengawal selat ini, Indonesia, Malaysia, dan Singapura adalah pro-Amerika Syarikat. Selat ini mempunyai bahagian sempit yang hanya berkeluasan 1.7 batu sedangkan 12 juta tong minyak melaluinya setiap hari untuk memastikan kilang-kilang di China dapat terus beroperasi. (84)

Undang-undang antarabangsa yang mengawal kedaulatan di laut adalah United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dimana negara yang meratifikasi undang-undang ini mempunyai hak ekonomi sejauh 200 batu nautika dari perairan mereka dan menjadikan kawasan ini Exclusive Economic Zone (EEZ), dimana sesebuah negara boleh meneroka sumber minyak dan gas, juga mempunyai hak perikanan dalam kawasan ini. (278)

Amerika Syarikat

Dalam membahaskan Amerika Syarikat sebagai kuasa dunia, Marshall menolak teori bahawa Amerika Syarikat merupakan satu kuasa yang sedang dalam kemerosotan. Kedudukan Amerika sebagai negara besar yang bersempadan dengan Laut Atlantik dan Pasifik, keluasan tanah dan kesuburan, kemajuan teknologi, serta ketiadaan musuh regional merupakan antara hujah Marshall bahawa Amerika Syarikat akan terus menjadi superpower dunia. Bagi beliau tulisan bahawa Amerika dalam kemerosotan adalah satu exaggeration

Antara kekuasaan strategik Amerika adalah posisinya sebagai ketua kepada pakatan ketenteraan NATO. Pembentukan NATO oleh Amerika Syarikat pada tahun 1949 membolehkannya mewarisi kuasa ketenteraan Eropah. Walaupun ketua sivil bagi NATO berubah-rubah, komander NATO akan sentiasa merupakan Amerika Syarikat. (77)

Bagi Marshall, Rusia bukanlah lawan Amerika Syarikat pada hari ini, keadaan geografi menafikan keupayaan Rusia untuk mendapat akses terhadap lautan global. Mereka masih tidak mempunyai perlabuhan yang tidak akan membeku, dan akses terhadap lautan terbuka perlu melalui lautan Laut Baltik, Laut Utara, Laut Hitam, dan Laut Mediterranean yang mendedahkannya kepada pelbagai negara yang tidak mempunyai hubungan mesra dengannya. (79)

China pula menghampiri Amerika Syarikat dari sudut ekonomi. Tetapi mereka masih lagi ketinggalan dari sudut strategi dan ketenteraan. Manakala Amerika akan terus menggunakan kelebihan yang ada padanya untuk memastikan China tidak berjaya mendahuluinya. (80) 

Mengakhiri analisis beliau terhadap Amerika Syarikat, Marshall menolak teori bahawa Amerika merupakan sebuah kuasa yang sedang mengalami kemerosotan. Beliau berpendapat sebaliknya. Amerika sedang menuju fasa dimana ia tidak perlu lagi bergantung kepada bekalan tenaga luar. Amerika kekal menjadi kuasa ekonomi terbesar dan merupakan negara yang paling banyak melabur dalam bidang ketenteraan. Populasinya juga tidak menghadapi masalah penuaan, ia kekal menjadi negara pilihan bagi migrasi dan memiliki universiti-universiti terbaik di dalam dunia. Semua faktor ini menurut Marshall akan mengekalkan kekuasaan Amerika ke atas dunia. (90)

Eropah Barat

Menurut Marshall, apa yang kita rasai sebagai dunia moden pada hari ini lahir dari Eropah. Ia adalah anugerah pada dunia berkat lokasi strategik Eropah yang melahirkan idea dan inovasi. (94) Eropah mempunyai banyak sungai-sungai yang sesuai untuk aktiviti perdagangan. Sungai ini tidak bercantum lalu menghasilkan diversiti negara dalam ruang yang sempit dengan sempadan semulajadi. (95)

Eropah juga menyaksikan negara seperti United Kingdom (UK) yang berkedudukan strategik, kepulauan yang terisolasi yang memberinya sekuriti. Marshall menjelaskan bahawa sekuriti yang dikecapi oleh UK menjadikannya sebuah negara yang boleh memberikan kebebasan tanpa despotisma kepada rakyatnya. Menurut teori ini, dengan ketiadaan ancaman luar, UK tidak memerlukan diktator atau pemimpin yang kuat untuk mempertahankannya. Keadaan ini berjaya melahirkan demokrasi sebelum negara-negara lain mengecapinya. (110)

Kemasukan Imigran Muslim ke negara-negara Eropah juga memberi kesan kepada Kesatuan Eropah. Imigran Muslim berhijrah kebiasaannya disebabkan faktor ekonomi, juga terdapat golongan yang melarikan diri dari pergolakan yang berlaku di Timur Tengah. Kemasukan imigran ini bukan sahaja menyebabkan kegelisahan warga Eropah berkulit putih, ia juga memberi kesan kepada polisi Eropah, contohnya terhadap isu Palestin dimana sensitiviti populasi rakyat muslim mereka perlu diambil kira dalam mengetengahkan sesuatu polisi. (114)

Afrika

Berbeza dengan Eropah, Afrika mempunyai sungai-sungai yang hebat, namun sungai-sungai ini tidak dapat digunakan bagi tujuan perdagangan kerana ia mempunyai banyak air terjun. Perkara ini menghambat Afrika dari mencapai kemajuan seperti Amerika dan Eropah. (120)

Antara tragedi dalam pembentukan negara moden yang dibahaskan oleh Marshall adalah bagaimana bangsa kolonial Eropah melukis peta sempadan negara tanpa menghiraukan keadaan geografi dan sempadan kaum. Contohnya di Afrika mereka melukis sempadan di atas peta mereka kemudian memanggilnya sebagai sebuah negara. Antaranya kawasan pertengahan Congo dan kawasan atas Volta, kemudian memanggil kawasan ini sebuah negara. Ini bukan sahaja satu kesilapan malah penipuan. Akibatnya, penduduk Afrika terperangkap dengan sempadan politik yang dilukis oleh orang Eropah hinggalah ke hari ini. Mereka berperang sesama sendiri serta membantutkan perkembangan ekonomi mereka serta tidak dapat merasai hasil semulajadi yang ada dalam sempadan geografi mereka. Perkara yang sama akan kita lihat di Timur Tengah. (125)

Mesir merupakan sebuah negara yang kaya dengan sejarah di Afrika. Mereka merupakan satu negara dengan ketamadunan yang hebat ketika bangsa Eropah masih lagi tinggal dalam rumah yang dibuat dari lumpur. Namun Mesir tidak dapat menjadi kuasa global dan hanya menjadi kuasa regional. Walaupun dilindungi oleh padang pasir, dan mempunyai akses kepada Laut Mediterranean. Sebab kepada halangan ini menurut Marshall adalah geografi, Mesir terletak di kawasan yang tidak punya banyak pokok. Tanpa sumber kayu, Mesir tidak dapat membina armada laut untuk meluaskan kuasanya. (132)

Hari ini kita melihat hari ini bagaimana China mula melabur dengan agresif di Afrika. Negara-negara Afrika senang untuk menerima pelaburan dari China kerana pelaburan China tidak datang dengan sebarang kondisi, China tidak mempunyai pandangan terhadap hak asasi manusia atau korupsi, mereka hanya menimbang dari sudut ekonomi. China tidak akan menyuruh negara-negara Afrika melakukan reformasi ekonomi, atau memperbaiki hak-hak manusia, atau menekan pemimpin Afrika untuk membanteras korupsi seperti mana Bank Dunia atau IMF. Dalam perkara ini, Marshall mengetengahkan faktor ekonomi bukan geografi. (140)

Timur Tengah

Perkataan “Timur Tengah” adalah perkataan yang dicipta oleh orang Eropah. Kita harus bertanya, ditengah apa? Timur dari mana? Ia adalah kawasan Timur dari Eropah, kawasan pertengahan sebelum sampai ke bahagian yang lebih Timur di Asia (Far East). Terminologi ini sendiri lahir dari konsep Eropah terhadap dunia, pandangan Eropah terhadap dunia Timur ini dikupas dengan menarik sekali oleh Edward Said dalam makalah beliau Orientalism. Seperti juga di Eropah, tragedi di Timur Tengah lahir dari tangan orang Eropah yang membuat sempadan negara diatas tanah-tanah jajahan mereka, sempadan yang sekarang cuba diubah dengan darah dalam pergolakan di Timur Tengah. (148)

Sempadan yang dilukis ini adalah imaginasi kolonial Eropah. Sempadan yang ada menurut sejarah adalah berdasarkan geografi. Kawasan-kawasan ini terpisah dan ditadbir mengikut keadaan geografi, semangat etnik dan agama. Mereka tidak menubuhkan negara bangsa seperti konsep negara bangsa Eropah, dan penduduknya tidak mempunyai konsep sempadan negara tetap. Mereka telah sekian lama mengembara dalam kawasan ini tanpa sempadan untuk bertemu keluarga, apabila mereka tiba-tiba memerlukan dokumen yang dikeluarkan oleh pihak yang mereka tidak kenali ia merupakan satu konsep yang asing. (148-149)

Dalam menelusuri konflik di Timur Tengah, Marshall seolah-olah mencanggahi thesis utama beliau, hujah yang dipakai banyak membahaskan soal perbezaan fahaman agama berbanding geografi. Di Iraq sebagai contoh, golongan Syiah tidak akan mengiktiraf penguasaan kerajaan Sunni terhadap dua bandar suci mereka iaitu Najaf dan Karbala, di mana mereka mempercayai Ali dan Hussin dikebumikan. Kawasan-kawasan ini sekian lama diperintah sebagai kawasan berbeza: Mosul, Baghdad dan Basrah, pemisahan ini telah berlaku sejak zaman Assyria, Babylon, dan Sumer, begitu juga dibawah pemerintahan Parsi dan Umayyah. Hanya British menurut Marshall yang memisahkan 3 kawasan pemerintahan ini menjadi satu. Ia merupakan satu kemustahilan yang tidak logik yang hanya boleh difahami seperti konsep Triniti, namun realitinya bagi Iraq ia adalah konsep kehancuran. (152-153)

Bagi menyatukan kawasan-kawasan yang tidak bersatu ini, penganalisis politik mengutarakan teori bahawa satu pemimpin yang kuat (strong man) diperlukan untuk menyatukan mereka. Satu per satu diktator diangkat dan dibuang, namun hakikatnya penduduknya tidak pernah bersatu, mereka hanya duduk diam sebentar kerana takutkan diktator. Antara bangsa yang hidup dalam batas geografi Iraq tetapi merupakan satu etnik tersendiri adalah Bangsa Kurdis, mereka menduduki batasan geografi yang boleh ditentukan dengan objektif disamping mempunyai populasi yang besar dan mampu bertindak balas apabila beban diktator terlalu menghimpit. Iraq mempunyai 5 juta penduduk berbangsa Kurdis di bahagian utara di kawasan seperti Irbil, Sulaimaniyah dan Dahuk. Mereka berjaya memelihara identiti mereka yang tersendiri meskipun ditekan dibawah regim diktator. (153)

Marshall juga menolak teori yang mengatakan ketidakstabilan Timur Tengah adalah kerana Israel. Bagi beliau ini adalah penipuan yang diketengahkan oleh diktator Arab. Penipuan ini menurutnya diterima oleh orang-orang Eropah yang bodoh. (168) Namun dalam hal ini saya kira Marshall tidak jujur, beliau tidak membahaskan peranan kuasa Eropah dalam menghalang proses pendemokrasian negara-negara Timur Tengah. Beliau juga tidak membahaskan sokongan Eropah terhadap para diktator yang membolehkan mereka mengawal sumber hasil bumi, juga sikap Eropah yang mengambil keuntungan hasil dari konflik yang berlaku dengan menjual senjata.

Mengapa Kesatuan Eropah tidak menerima Turki sebagai ahlinya? Bagi Marshall sebab pertama adalah kerana rekod hak asasi manusia, terutamanya dalam persoalan Bangsa Kurdis. Juga kerana ketidak setaraan ekonomi. Perbezaan ekonomi ini ditakuti akan menimbulkan migrasi populasi besar-besaran bangsa Turki ke Eropah bagi mencari pekerjaan. Faktor ke-Islaman negara Turki juga dilihat sebagai faktor penolakan Eropah keatas Turki dari menjadi ahlinya. (180-181) Dalam analisa beliau perihal “Arab Spring”, bagi Marshall ia adalah ciptaan media. Media Barat pantas menemuramah protestan muda yang liberal menjadikan ia seolah-olah suara keseluruhan masyarakat Arab. Perkara ini menimbulkan kekeliruan kepada kefahaman masyarakat Barat perihal fenomena ini, mereka membayangkan bahawa masyarakat Arab sudah bersedia menerima kebebasan liberal seperti di Barat. Namun hakikatnya suara yang mereka angkat itu adalah suara minoriti dalam masyarakat Arab. (185) Bagi Marshall, kebencian orang Arab terhadap Barat bukanlah satu prejudis, tetapi sifat mereka. Namun sifat ini tidak dikritik oleh golongan liberal di Barat yang digelar “apologis” oleh Marshall. Ini kerana menurutnya mereka takut digelar dengan gelaran “Orientalis” yang dipelopori oleh kajian Edward Said. (187)

India-Pakistan

Perpecahan antara India, Pakistan, dan Bangladesh juga menurut Marshall adalah kerana perbezaan sejak zaman purba bersabit dengan bahasa, georgrafi, dan agama. Apabila British meninggalkan kawasan jajahan mereka, perbezaan ini muncul kembali dan menatijahkan peperangan dan pembentukan negara yang berbeza. (194) Perkara ini merupakan perkara yang sama, bagaimana kuasa kolonial menggabungkan bangsa yang berbeza identiti untuk membentuk satu negara bangsa. Penjajahan Amerika Syarikat ke atas Afghanistan juga merupakan sebuah resepi kegagalan. Taliban yang cuba diperangi adalah penduduk Afghanistan dan Pakistan, mereka tiada tempat lain untuk pergi. Mereka akan kekal di sana selepas Amerika Syarikat berundur. Bak kata pepatah “you may have the watches, but we have the time”. (206)

Kesimpulan

Pada hemat saya, buku ini tertingkat sedikit martabatnya kerana beliau menukil dua nama penulis kegemaran saya. Pertama beliau berani mengkritik label "Orientalis" yang dipelopori Edward Said. Kedua, beliau memetik nama Carl Sagan dalam konklusinya. Bagi Sagan masa depan eksplorasi manusia adalah angkasa lepas, dan ini menurut Marshall merupakan tempat dimana konflik masa depan akan mengambil tempat. (288) Pandangan peribadi saya perbahasan geo-politik beliau biasa-biasa sahaja. Mungkin kerana fokusnya terlalu besar, jadi konflik regional dibahaskan secara surface level sahaja. Banyak juga hujah dan perbahasan beliau yang lari dari central thesis beliau sendiri, iaitu geografi sebagai sumber konflik, sebaliknya banyak perbahasan beliau yang menjurus kepada faktor lain sebagai sumber konflik seperti ideologi, agama dan semangat etnik terutamanya dalam soal India, Pakistan dan Timur Tengah. Walaubagaimanapun saya merasakan kekuatan buku ini adalah pada accessibility-nya, ia mudah dibaca dan difahami oleh sesiapa sahaja.


Ahad, 8 Ogos 2021

Memetik Al-Muqaddimah Dari Almari


Pada awalnya saya memetik buku Al-Muqaddimah dari almari untuk membuat sedikit rujukan. Kerana senarai buku yang sedang dibaca masih banyak belum selesai, saya tidak bercadang untuk membaca naskah ini sekarang. Kerana aktiviti membaca bagi saya sudah menjadi aktiviti yang sangat kompleks. Dahulu saya membaca dengan lebih mudah, sekadar baca dan fikirkan apa isi utama yang cuba dibawakan penulis.

Namun tabiat membaca saya lama kelamaan berubah. Sukar untuk membaca secara bersahaja (kecuali novel). Setiap kali membaca pasti saya mempunyai urgensi untuk menandakan bacaan saya, membuat nota bagi setiap isi yang saya rasakan bermakna dan perlu dimasukkan dalam bakul nota saya. Ini menjadikan pembacaan sebagai satu proses yang sangat berat, tidak lagi santai. Namun ia lebih bermakna kerana ia menjadi bacaan yang berisi, bukan bacaan santai yang berlalu seperti tiupan angin.

Setelah menyelak dan membaca prakata yang ditulis oleh 'Abd-ar-Rahman Abu Zayd ibn Muhammad ibn Muhammad ibn Khaldun al-Hadrami (nama penuh Ibn Khaldun), naskah ini terus meresapi minda. Sukar untuk diletakkan semula ke almari tanpa membelek-belek halamannya.

Dalam prakatanya Ibn Khaldun membicarakan perihal sejarah, yang menurut hemat beliau merupakan cabang dari keilmuan falsafah. Beliau mengkritik ahli sejarah sebelum beliau yang menulis tanpa kritis, sekadar menyalin bahan umpama burung kakak tua. Beliau juga mengkritik ahli sejarah yang tidak cermat memilih sumber, tidak mengasingkan fakta yang absah dari fakta yang menyeleweng dan rekaan. Bagi Ibnu Khaldun sejarah bukan sekadar perlu disalin semula, tetapi ahli sejarah perlu memberi makna kepada apa yang berlaku, menerangkan kepada pembaca mengapa sesuatu berlaku dalam sejarah. Ahli sejarah juga perlu menyesuaikan pensejarahan mereka seiring dengan peredaran masa, sejarah yang ditulis tanpa mengambil kira perubahan zaman merupakan sejarah yang kaku.

Bruce B. Lawrence membangkitkan penghargaan Ibn Khaldun kepada penulisan dalam komentarnya. Bagi Ibn Khaldun, penulisan adalah satu kemahiran yang paling berguna. Dari rahim penulisanlah lahirnya pengiraan matematik dan juga kajian saintifik. Ini bukanlah satu analisa yang silap oleh Ibn Khaldun. Menurut Yuval Noah Harari, nama manusia pertama yang dicatatkan oleh sistem penulisan adalah 'Kushim' yang merupakan seorang akauntan dari Sumeria, Mesopotamia. Kushim memerlukan tulisan untuk menyimpan data-data perihal percukaian. Dari penulisan juga lahir budaya intelektual, ia adalah komponen paling dasar dalam kehidupan kosmopolitan. Namun dalam masa yang sama Ibnu Khaldun tetap menghargai kepentingan puisi dan budaya oratori.

Kerana rasukan naskah ini begitu kuat, ia terbawa bersama dengan saya ke PPV. Sambil menunggu dos kedua Sinovac, sempatlah meninjau dan menikmati kalam-kalam tulisan Ibn Khaldun.