Sabtu, 16 Mac 2019

Diskusi UniSHAMS: Islam liberal, salahkah?


Maksud & Konsep Ideologi

Ideologi adalah sistem pemikiran atau kepercayaan (belief system) yang mana dengan sistem ini seseorang melihat dunia ataupun kita panggil worldview. Dengan ideologi seseorang itu mentafsirkan aspek-aspek kehidupan seperti agama, politik, ekonomi, susun atur sosial dan lain-lain.

Sebagai contoh dalam aspek ekonomi. Seorang yang berideologi free-market capitalism akan mencorak ekonomi dengan menghapuskan halangan-halangan dalam ekonomi seperti tariff, melonggarkan peraturan, dan sebagainya. Ideologi komunis pula mungkin menghapuskan pegangan harta, dan ekonomi ditadbir dan diurus oleh central-planning. Ideologi sosialis pula mungkin akan menetapkan polisi-polisi untuk mengurangkan jurang pendapatan, menaikkan cukai orang kaya untuk diagih kepada golongan miskin, apa yang disebut sebagai welfare state. Ideologi Islam pula mungkin cuba membina ekonomi tanpa riba, memperkasa sistem zakat sebagai sistem pengagihan harta.

Begitu juga dalam politik, contohnya di Malaysia kita ada parti-parti politik yang berasaskan ideologi. Ada yang ideologi partinya secularisme, ada yang berdasarkan sosialisme, ada nasionalisme, ada juga parti-parti Islam. Mungkin parti Islam di Malaysia kita boleh pecahkan lagi kepada yang ideologinya progresif, dan ada juga yang lebih konservatif.

Walaupun liberal di Malaysia sering dipandang dalam konotasi negatif. Maksud liberal secara umum adalah kebebasan dari perkataan liberty. Dalam Islam sendiri ada nilai-nilai kebebasan, contohnya Islam membebaskan perhambaan sesama manusia kepada perhambaan pada tuhan, ini adalah nilai liberal. Dalam sejarah juga Islam menjadi asas pembebasan dari penjajah, membebaskan manusia dari sifat jahiliyah kepada masyarakat ilmu. Ini semua adalah nilai liberal. Jadi setiap orang mungkin mempunyai definisi liberal yang berbeza.

Liberalisme boleh kita definisikan sebagai ideologi yang berteraskan nilai-nilai seperti hak-hak sivil, demokrasi, sekularisma, kesamaan gender, kesamaan kaum, internasionalisma, kebebasan bersuara, kebebasan agama, dan pasaran terbuka. Tak kesemua nilai-nilai ini bertentangan dengan Islam.

Kesamaan kaum sebagai contoh, tidak bertentangan dengan Islam. Islam datang dan menghapuskan amalan assobiyah kaum kepada kesaksamaan dalam Islam, yang membezakan manusia adalah taqwa. Ada juga nilai yang bertentangan, contohnya kesaksamaan gender. Islam tidak beri kesamaan gender seperti definisi liberal, tetapi Islam memberi keadilan gender yang mana setiap gender ada hak dan tanggungjawab masing-masing yang diiktiraf.

Ideologi tidak bersifat material, jadi melawan ideologi perlu dengan ideologi. Antara buku yang sangat baik dalam membahaskan isu Islam Liberal ini adalah buku tulisan Dr. Ugi Suharto dari UIAM yang bertajuk Pemikiran Islam Liberal – Perbahasan Isu-isu Sentral terbitan Dewan Pustaka Fajar.

Usaha mengawal perkembangan Islam liberal

Malaysia adalah satu negara yang unik, dimana Islam diiktiraf dalam perlembagaan secara khusus dan terang. Perkara ini sangat penting kerana Islam boleh wujud dalam bentuk institusi, kita ada Majlis Agama Islam, Jabatan Agama Islam, Mufti, bahkan Menteri khusus untuk agama Islam. Jadi sebarang usaha untuk mengubah Malaysia sebagai negara sekular perlu melepasi halangan besar pertama ini.

Dengan Islam wujud dalam bentuk institusi, Islam dapat dipelihara dengan penguatkuasaan dan ada legal standing, ini berbeza dengan negara jiran kita yang mana Islam tidak disebut secara jelas dalam perlembagaan. Indonesia sebagai contoh dalam perlembagaannya iaitu Undang-Undang Dasar 1945  (1) tidak menyebut Islam dengan jelas. Ada frasa “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” dalam preamble asal, tapi kemudiannya dibuang (2). Di Indonesia ada Majlis Ulama Indonesia (MUI), yang boleh mengeluarkan fatwa (ruling) tetapi tidak legally binding.

Jadi dengan adanya pengiktirafan rasmi dalam perlembagaan dalam Perkara 3 yang menyebut “Islam ialah agama persekutuan” (3), institusi-institusi agama Islam di Malaysia boleh mengawal penyebaran fahaman-fahaman yang bertentangan termasuk fahaman Islam liberal. Majlis Agama Islam Selangor sebagai contoh melalui kerajaan negeri Selangor mewartakan pada tahun 2014 bahawa fahaman liberalisme dan pluralisme adalah sesat dan menyeleweng dari ajaran Islam (4), fatwa ini turut mengishtiharkan bahawa Sisters in Islam (SIS) sebagai sesat, yang mana kemudian SIS mencabar MAIS di mahkamah agar fatwa ini dibatalkan (5).

Selain penguatkuasaan institusi agama, di Malaysia juga kita ada pelbagai gerakan Islam yang menentang pemikiran ini menerusi pendidikan, wacana, diskusi dan pelbagai medium lain. Juga institusi pengajian tinggi, universiti, juga memainkan peranan dalam memberi kefahaman kepada masyarakat berkenaan dengan kefahaman Islam yang sebenar.

Nota:

Tiada ulasan: